Velkommen

Velkommen til Landslaget for Telemarkfe sine nettsider.

På disse sidene kan du lære om den norske kurasen telemarkfeet og lese om Landslaget og vårt arbeid for å bevare denne rasen.


Om Landslaget

Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for telemarkfe i Norge. Laget organiserer semin, stambokføring og praktisk avlsarbeid for rasen.

Seminar for dei norske landrasane av storfe

Skrevet av Lone Kultan . Publisert i Nyheter, Prosjekter

Foto: Turid O.Mæland

3.-4. mars arrangera Norsk Bufe og Landslaget for Telemarksfe seminar om dei norske landrasane av storfe. På programmet stod mange interessante foredragshaldarar, produktsmaking, gardsbesøk og mykje god mat! Det var godt oppmøte med om lag 60 deltakarar.