Ønskes kjøpt

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Livdyr

Me ønskjer 2 kvigekalvar til våren.

Eg heiter Barbara Poutsma, adressa er:
Vesterdalen
3753 Tørdal
fasttlf. 35601902
mobil 45440828

familiepoutsma@live.no

Med venleg helsing,
Barbara

Spor fra din side.