Styrets årsberetning 2010-2011

Skrevet av Telemarkfe.no . Publisert i Om Landslaget, Årsmelding og regnskap

Årsmøtet for 2010 ble avholdt på Båsheim gjestegård hos Bjørn Karsten Ulberg i Sigdal 30. oktober. Det var 17 årsmøtedeltakere hvorav 15 var stemmeberettigede.

Det var per 01.10.2011 291 medlemmer av laget.

Styret for 2011 har bestått av:

Leder:Gina Rui Oxum

Nestleder:Hilde Riis

Kasserer: Aslak Snarteland

Styremedlem:Erik Fleischer

Gunnar Haugo

Varamedlem:Torkjell Kolbjørnsgard

Leiv Bjørge

Avlsutvalget: Gunnar Haugo, Aslak Snarteland, Erik Fleischer og Jonas Løvaas Gjerstad (sekretær)

Andre verv:

Revisor:Gregorius Skilbred og Harald Flaten

Valgnemd:Odd Roar Stenby

Tore Mæland

Ragnar Kjær

Sekretær: Jonas Løvaas Gjerstad

Redaktør:Jonas Løvaas Gjerstad

Redaksjonskomite: Gina Rui Oxum og Hilde Riis

Salgsansvarlig: Torkjell Kolbjørnsgard

Utvalg for evt. Salg av Lien oksestasjon: Tore Mæland og Harald Flaten

Hjemmeside ansvarlig: Jonas Løvaas Gjerstad

Kontaktperson for laget på Ål-utstillinga: Torkjell Kolbjørnsgard

Kontaktperson for laget på Dyrsku’n: Gunnar Haugo

Studieturkommite: Erik Fleisher, Gina Rui Oxum og Aslak Snarteland

Det har i perioden fra årsmøtet i 2010 til årsmøtet i 2011 vært avholdt tre styremøter.

Styret har arbeidet med følgende hovedsaker i 2010:

Avl og seminokser

Embryoprosjekt

Stambokføring av gårdsokser

Telemarkskyri

Ål-utstillinga

Dyrsku’n

Studietur til Glomdalsmuseet og Erik Fleiscer

Regnskap

Salg av bøker og artikler

Gjennomføring av salg av Lien Oksestasjon og omliggende eiendom.

Medlemskap i Slow-food

Årsmøtet i Norsk Bufe

Fått avtale med Dyrsku´n Arrangement AS om arkivplass på Dyrsku´n.

Det er i perioden tatt inn en oksekalv til semin. Det har vært få tilbud til styret.

Til embryoprosjektet er det nedsatt en arbeidsgruppe, med fire medlemmer.

Disse er:

Prosjektleder:Aslak Snarteland

Fagansvarlig:Jonas Løvaas Gjerstad

Ansvarlig for vertskap (surrogatkyr): Tore Mæland

Representant for Geno: Eilev Kummen

Det er også nedsatt en prosjektgruppe, denne består av:

Aslak Snarteland, Jonas Løvaas Gjerstad, Tore Mæland, Harald Flaten, Eilev Kummen (Geno), Nina Sæther (Norsk genressurssenter) og Harald Tveit (Fylkesmannen i Telemark).

I 2010/2011 har følgende skjedd i embryoprosjektet.

I desember 2010 ble det lagt inn 14 embryo av Geno sin veterinær, på kviger hos Tore Mæland, Odd Arne Byberg og Harald Flaten i Seljord, samt hos Halvor Hardang i Hjartdal.Av disse ble bare to kviger funnet drektige (ei hos Flaten og ei hos Hardang). I september ble det født en kvigekalv hos Hardang. Etter loddtrekning ble det Tore Mæland som fikk kjøpe kvigekalven.

I mai 2011 ble det lagt inn åtte embryo hos Tore Mæland av en dansk veterinær, fire av disse har vist seg drektig etter dette, og det ventes kalver i februar 2012.

Drektighetsprosenten har vært heller dårlig på de første innlagte embryoene, mens resultatet fra de i mai har vist seg å være 50 %. Det kommer en egen sak til årsmøtet vedrørende prosjektet.

Medlemsbladet Telemarkskyri er vår viktigste kommunikasjon til medlemmene. Styret har tatt del i produksjonen av tekst og bilder til bladet. Lagets hjemmeside er oppdatert gjennom året som en formidling av laget på internett.

Til Ål-utstillinga er Torkjell Kolbjørnsgard vår kontaktperson. Det ble i år ikke stilt telemarkskyr på Ål.

Sommerturen. 27. august, dro Landslaget for Telemarkfe til Våler for å besøke styremedlem og vår gode venn Erik Fleischer, og delta i det programmet han hadde lagt opp for oss.

Første besøket var hos Helen Davey på gården Vesterhaugen. Hun driver sitt eget gårdsysteri og lager tradisjonell pultost, rømme og smør, med basis i økologisk melk fra 4 STN-kyr.

Så var neste gårdsbesøk på Braskerud Nystuen, hvor Erik Fleischer bor, en gammel ærverdig gård ved Glommas brusende bredder. Braskerudsetra var dagens neste mål og stedet hvor vi skulle tilbringe kvelden med god mat og trivelig samvær. Setra ligger et par mil unna gården og det var et gildt syn som møtte oss; beitende telemarkskyr og kalver på en fin, nyryddet setervoll og med ny seterbu

28. august var det Glomdalsmusèet som sto for tur. Museet har 100 års-jubileum i år, og dette skulle behørig feires med bl.a. åpning av ei ny seter på området, Melgårdseter.

Mye fintfolk var på plass; representanter fra Hedmark Fylkeskommune, Våler Kommune, Solør Kommune og Det Norske Forsvar, samt andre som hadde bidratt med stort og smått.

Melgårdseter var en mektig representant for de store skogsgårdene i Sør-Østerdalen. 5 år har det tatt å flytte setra ned fra Forsvarets skytefelt på Åmot til Glomdalsmusèet, samt restaurere den.

Ku-utstilling var det også denne dagen, og 4 telemarkskyr var påmeldt:

Ku nr. 0002, født 6/12-08. Eier: Lars Nilsen, Årnes. 3. premie.

Ku nr. 0088 Staslin, født 20/12-03. Eier: Piet Zwart, Nordrehaug. 2.premie og beste telemarksku på utstillingen. Den fikk gavepremie fra Landslaget for Telemarkfe.

Ku nr. 237 Teledrøm, født 5/12-07. Eier: Jønsberg videreg skole, Stange. 3. premie.

Ku nr. 3035 Telerosa, født 11/3-07. Eier: Jønsberg videreg. skole, Stange. 2. premie.

STN, vestlandsk raudkolle, dølafe og NRF var også representert på utstillingen.

Beste ku ble STN-kua nr.7023 Svartsi, født 26/2-05. Eier: Espen Mørch Andersen, Årnes.

Gratulerer til alle som stilte med disse fine kyrne!

Etter utstillingen var det buferd til Melgårdseter, med hest, kyr og folk, gamle og unge.

Mange gikk kledd som på 1800-tallet, et fint innslag.

Dyrsku´n i Seljord var i år en ennå bedre utstilling enn tidligere. Det var tatt flere gode grep fra i fjor som viste seg å bli en publikumssuksess. Ku-dømminga startet en time senere enn tidligere, noe som gjorde at utstillingsplassen var en publikumsarena før starten. Telemarkskyrene sammen med de andre gammelrasene har tidligere blitt bedømt først, men i år ble de krona på verket sammen med premieutdelingene og kalvemønstringa. Dette ble et helhetlig og fint arrangement inne på utstillingsplassen. Noe vi i Landslaget for Telemarkfe også har ytret ønske om, var årets flotte kuparade, med alle kyrne som skulle stilles. Paraden startet kl. 11.30, og gikk fra hovedporten gjennom gatene ned til utstillingsplassen. Paraden ble ledet an av bunadskledde, felespillende jenter, barna med kalvene sine, så kom telemarkskyrne og tilslutt de andre rasene. Dette var en virkelig god markering av Dyrsku´n som utstillingplass med de tradisjonene som har vært ryggraden siden starten – nesten på høyde med jubileumsutstillinga i 2006, om enn færre telemarkskyr.

Dyrskubjølla gikk i år til Marit og Tore Mælands 1147 Perla. Landslaget for Telemarkfes gavepremie til beste ungku gikk til Aslak Snartelands 395 Lilly. Det ble stilt 13 telemarkskyr i alt. To fikk første premie og seks fikk andre premie. Det ble også stilt tre andre gammelrasekyr av rasene vestlandsk raudkolle, dølafe og østlandsk rødkolle.

Landslaget for Telemarkfe hadde som tidligere en fin stand på Sterke-Nils tunet. Vi ble godt besøkt av mange interesserte, og bålpanna med kaffekjelen er et godt sosialt møtepunkt.

Det er lånt ut to telemarkskyr til tv-serien Farmen, ei ku fra Leiv Bjørge og ei ku fra Gunnar Haugo. Videre har mange markedsført telemarkskua i året som har gått, det har blant annet vært en større artikkel med Anne Minde Haugo i Telemark. Den første embryokalven fra prosjektet, som Tore Mæland fikk kjøpe, ble også behørig omtalt i Telemark Arbeiderblad, med egen navnekonkurranse.Det er positivt å se at regionalavisene også fatter interesse for det arbeidet som laget driver.

Det ble i år tildelt kr. 5000,- ekstra i grunnstilskudd fra Norsk genressurssenter som følge av at senteret har vært underbemannet i en lengre tid. Nina H. Sæther gikk over i stillingen som leder for hele sentret og hennes etterfølger sluttet i stillingen etter kortere tid. Nå er det tilsatt ny etterfølger, og senteret skal være operativt som normalt igjen. Landslaget for Telemarkfe har ikke søkt om prosjekttilskudd for 2011 utover de midlene vi er tidligere tildelt til embryoprosjektet.

Norsk Bufe er en sammenslutning av alle avls- og raselag for de gamle norske storferasene. Til årsmøtet i februar representerte Gina Rui Oxum og Aslak Snarteland landslaget.


For Landslaget for Telemarkfe

Gina Rui OxumHilde RiisAslak SnartelandErik Fleischer Gunnar Haugo

(Leder)(Nestleder)(Kasserer)(Styremedl.) (Styremedl.)

Torkjell KolbjørnsgardLeiv Bjørge

(Varamedl.)(Varamedl.)

Jonas Løvaas Gjerstad

Sekretær

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord