Første okse i Oksebanken er klar for salg!

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Livdyr, Nyheter

Landslaget for Telemarkfe

Oksen 252 fra Torfinn Knutsen er første oksen som er godkjent i Oksebanken!

Oksen er nå solgt – Meld i fra om du har andre aktuelle kandidater!

Styret oppfodrer imtereserte til å ta kontakt med livdyr formidler eller direkte med Torfinn Knutsen

Oksen er avhornet! Bilde av oksen kommer!

Stamtavlen for oksen finner du her: 252 Okse i Oksebanken

Spor fra din side.