Utstillinger høsten 2014

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Setervandring på Gomdalsmuseet.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

– Glomdalsmuseet og Bygdø Kongsgård
Seterdag og ku-utstilling på Glomdalsmuseet

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Folk og fe samlet seg på Glomdalsmuseet i Elverum 24. august for seterdag og ku-utstilling. Museet har i mange år hatt seterdag som en av mange aktiviteter gjennom året. Norsk Bufe kom inn i samarbeidet med Olav Sunde i spissen, til å arrangere denne flotte ku-utstillinga.

Det var med ei telemarksku og ei sidet trønder-ku i setervandringa til Melgårdsetra, en populær aktivitet for små og store. Til utstillinga var det stilt to telemarkskyr, i tillegg til sidet trønderfe og nordlandsfe, dølafe, østlandsk rødkolle, jarlsbergfe og nrf.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Tomblerosa.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katalognr. 15
185 Tomblerosa, f. 2005. – Eier: Erik Skretteberg
Kropp og bein: 7 p. Jur og spener: 2p. 3. Premie
Ok rygglinje og kryss. Litt sabelbein på forbein.
Dårlig jurfeste med grove spener, utvidete melkekammer.
Katalognr. 16
275 Guri – Eier: Gunnar Lillåsen
Kropp og bein: 7,5 p. Jur og spener: 3,5p. 2. Premie
Fin kropp og bein. Fint jurfeste med fine spener.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Dommerne Roy Leirvik og Cato Mellum i aksjon.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Åpen gård på Bygdø Kongsgård med ku-utstilling og starten av Øko-uka

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Axel Horn formidler stolt telemarkfeet til de besøkende på Kongsgården.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Bygdø Kongsgård er i dag en del av Norsk Folkemuseum. Kongsgården drives i dag økologisk med melkeproduksjon med NRF, i tillegg til et par STN-kyr. De har også kornproduksjon, et aktivt hestehold og en flokk med gammalnorsk spælsau som er med på å skjøtte Folkeparken på Bygdøy. Denne dagen var det mange aktiviteter for familien, det var en tjuvstart på Øko-uka i Oslo, med økomarked, der mange av økoprodusentene som deltar under Bondens marked var invitert. Ku-utstillinga ble arrangert i nært samarbeid med Norsk Bufe.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kyrne ble stilt i binger på grunn av sikkerhet med mange folk som besøker, og som ikke er godt kjent med dyr. Her er noen av STN-kyrne nærmest.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Landslaget for Telemarkfe hadde stand på utstillingen sammen med Norsk genressurssenter. Laget for Dølafe hadde også stand på utstillingen. Dette er en flott plass å markedsføre rasene våre og ikke minst produkter publikum kan bli kjent med.

Ku-utstillinga på Bygdø Kongsgård bød på alle de historiske landrasene. Dommerne under utstillinga var Gunnar Haugo og Odd Roar Stenby.
Det ble stilt fire telemarkskyr.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 9
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

9 – Telemarkfe
97 Dagros, eier: Axel Horn
Kropp og bein: 7,5 Jur og spener: 3 p Sum: 10, 5 p Premie: 2
Omtale:Rasetypisk kyr. Høgstilt og smalbygd. Noko kuhasa, elles gode bein. Lågt Festa jur, greie spenar.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

katlnr. 10
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

10 – Telemarkfe
88 Berlina, eier: Axel Horn
Kropp og bein: 9 Jur og spener: 3,5 p Sum: 12, 5 p Premie: 2
Omtale: Lita telemarkskyr av god type. God overline. Gode bein. Lågt festa jur, passe store fine spenar med god plassering.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 12.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

12 – Telemarkfe
185 Tomlerose, eier: Erik Skretteberg
Kropp og bein: 8,5 Jur og spener: 2 p Sum: 10, 5 p Premie: upremiert
Omtale: Rasetypisk sterkbygd kyr med gode bein. Sidt dårleg festa jur, ujamn speneplassering, store spenar.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 13.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

13 – Telemarksfe
6 Fjellros, eier: Barbro Stordalen
Kropp og bein: 8 Jur og spener: 3,5 p Sum: 11, 5 p Premie: 2
Omtale: Rasetypisk, fin kyr. Litt høg halerot. Gode bein. Greit jur, høveleg store spena, ein ekstraspene.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

200 Vilje, STN, eier: Torhild Moland.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

 

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

126 Frøya, østlandsk rødkolle, eier Ingunn Grepperud. Pris for beste rødkolle fra laget.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord