Dyrsku´n 2014

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Telemarkskua, Gunnar og ministeren.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Landbruksministeren åpnet Dyrsku´n


Som tradisjonene har vært de siste årene har Landbruksministeren holdt åpningstalen. I år var det første gang en Frp-minister sto på denne talerstolen. Sylvi Listhaug var klar i talen, og har tro på sine kampsaker. «Endring» og «omstilling» må i stor grad sies å være
essensen i hennes budskap.
Ku-klubben i Seljord hadde på forhånd varslet boikott av utstillinga, noe som reduserte antall utstillte kyr. Men ministeren la neppe merke til om noen kyr uteble.
Etter åpningen var det duket for politisk debatt om landbruk. Ministeren møtte her Ingunn Fosse (H), Terje Lien Aasland (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Lars Petter Bartnes (Bondelaget), Anne Merete Furuberg (Bonde- og småbrukarlaget), Kato Nykvist (Nationen) og Ola Hedstein (Norsk Landbrukssamvirke). Det ble som seg hør og bør på Dyrsku´n en het debatt. Og det var ikke tvil, bonde-sida fikk mest støtte fra publikum!

Hans Kleppens vadrepremie
– til Kråkeroestaulen
Hans Kleppens Vandrekrus skal kvart år delast ut til personar, lag og verksemder som har gjort særleg godt arbeid for fehaldet i fylket. For perioden 2011 til 2015 skal prisen gå til aktive seterbrukarar.

Prisen delast i år ut til Kråkeroe-staulen som drivast av familien Margit Nordstoga Aasan og Tryge Aasan frå Flatdal. I tillegg til vandrekruset får dei eit diplom og eit grafisk bilete laga av kunstnaren Terje Grøstad.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Hans Kleppens Vandrekrus for 2014
tildelt Margit Nordstoga Aasan og familien.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Vurderingane som ligg til grunn for tildelinga:
Kråkeroe-staulen ligg lengst nord i Seljord kommune, mellom Møsvatn og
Veisvikvatn, på 930 moh. Staulen blir i dag drifta av familien Nordstoga Aasan frå Sundbø i Flatdal.

Det har vore drift på staulen i hundrevis av år. Naturen her er spesielt vakker, med vatn og tjønnar omkransa av rike beiteområde. Kulturlandskapet er forma av samspelet mellom mennesket og natur gjennom fleire tusen år. Her finn ein mange kulturminne frå langt
tilbake i tid og mange historier om syn og segn.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Hans Kleppens vandrepremie
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Familien har drivi staulsdrift på Kråkeroe sidan 1978, men etter at det blei satsa på nytt småskala-meieri og mjølkestall i 2007 har aktiviteten auka og staulen har i dag blitt eit
populært reisemål. I dag kan produkt som smør, rømme og knåost kjøpast på setra eller på lokale gardsmatutsal og butikkar i Telemark. I helgane kan dei besøkande også få
servering på vollen med dei ureiste produkta. Knåost frå Kråkeroe blei nominera i
osteklassa i Det norske måltid i 2011 og bronsemedalje på Norsk Gardsost sin
landsutstilling i 2013.

Prisen delast i dag ut for det framifrå arbeidet med gjenreising av Kråkeroe-staulen.
Staulen er i dag er ein flott representant for Telemark sine mangfaldige og rike
setertradisjonar og for ny næringsverksemd i fjellbygdene.

Hans Kleppens Vandrekrus
Sylvkruset frå 1931 er ei gåve frå bonde Hans Kleppen i Gjerpen til Telemark
Landbruksselskap. Kruset skal nyttast til framhjelp av fehaldet i fylket og utmerkinga har vore dela ut på Dyrsku’n sidan 1950 av Telemark Landbruksselskap. I juryen sitt ordførar i landbruksselskapet, ein representant i frå Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelinga og ein representant i frå Tine Meierier Sør.

 

Resultater fra utstillinga.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Beste telemarkku og beste ungku.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 56
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

56
203 Gullros, f. 16.11.10. Eier: Gunnar Haugo
Far: 42007 Oskar, Mor: 170 Blomros, Morfar: 7156 Folder Roan
Middel: 4532 kg fett: 3,7 % prot.: 3,3 %
Omtale:
Kropp og bein: 8 p. Jur og spener: 3,5 p. Premie: 2
Grovbygd ku med fin overlinje, velforma kryss, litt bratte yttervegger på bakklauver, god beinstilling. Velforma jur med litt lavt jurfeste bak. Litt grove spener.
Beste telemarksku!

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 57.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

57
431 Løvdokk, f. 11.04.10. Eier: Aslak Snarteland
Far: 42551 Nor-God, Mor: 259 Augusta, Morfar: 7179 Hjartdølen
Middel: 4631 kg fett: 3,2 % prot.: 3,3 %
Omtale:
Kropp og bein: 8,5 p. Jur og spener: 3 p. Premie: 2
Stor harmonisk Telemarksku, god overlinje, velforma kryss og velstilte bein. Noe smalt jurfeste bak. To marispener.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 58.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

58
432 Adelros f. 13.04.10. Eier: Aslak Snarteland
Far: 42551 Nor-God, Mor: 315 Sylvfokk, Morfar: 42002 Skarpnord
Middel: 4735 kg fett: 3,9 % prot.: 3,2 %

Omtale:
Kropp og bein: 8,5 p. Jur og spener: 3 p. Premie: 2
Middels stor Telemarksku med grei overlinje. Greit forma kryss, velstilte bein. Litt kort og lavt festet jur. Litt grove spener.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 59.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

59
474 Prektig f. 04.04.11. Eier: Aslak Snarteland
Far: 42553 Mælanden, Mor: 187 Gardfokk, Morfar: 7200 Gullbrand
Middel: – kg fett: 3,4 % prot.: 3,4 %
Omtale:
Kropp og bein: 8 p. Jur og spener: 3,5 p. Premie: 2
Middels stor ungku med litt låg lend. Velformet kryss. Velstilte bein. Godt festet framjur. Litt stor avstand mellom framspener. Fin størrelse på jur og spener.
Beste ungku av Telemarkfe!

60
535 Lyngros f. 22.02.12. Eier: Aslak Snarteland
Far: 42554 Vaa-gut, Mor: 424 Mailyra, Morfar: 42551 Nord-God
Middel: – kg fett: – % prot.: – %
Omtale:
Kropp og bein: 7 p. Jur og spener: 3 p. Premie: 2
Stor litt uharmoinsk ungku. Greit forma kryss. Tendens til kuhaset, ellers bra bein. Litt lavt og smalt jurfeste. Noe små men velstilte spener.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Katlnr. 62.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

62
498 Løvgås f. 02.02.12. Eier: Aslak Snarteland
Far: 42554 Vaa-gut, Mor: 413 Røsslin, Morfar: 42546 Hallingdølen
Middel: – kg fett: – % prot.: – %
Omtale:
Kropp og bein: 7 p. Jur og spener: 3 p. Premie: 2
Litt liten ungku med ujamn overlinje. Velfomra kryss, litt kuhasa ellers gode bein. Greit forma jur.

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord