Utstilling 20. sept 2015 Kongsgården på Bygdø

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Axel Horn formidler stolt telemarkfeet til de besøkende på Kongsgården i 2014.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Utstilling av norske landraser av storfe

UTSTILLING på BYGDØ KONGSGÅRD
Program:
09.00 – 10.00 Dyra kjøres inn til
Utstillingsplassen
11.00 – 16.00 Utstilling av gamle norske kuraser.
11.30, 12.30 og 13.30 Åpen bedømming
14.00 Premieutdeling

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

PÅMELDING TIL UTSTILLINGEN:
Hilde Riis
Tlf: 97982727
e-post: hil-riis@online.no
Eller Erik Skretteberg
Tlf: 48190703
e-post: eskre@hotmail.com

Påmelding innen 1. sept
Refusjon på frakt: kr 1000 pr deltaker uavhengig av antall dyr.
Husk enkel veterinærattest.

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Kyrne ble stilt i binger på grunn av sikkerhet med mange folk som besøker, og som ikke er godt kjent med dyr. Her er noen av STN-kyrne nærmest fra utstillingen i 2014.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

• Bygdø Kongsgård er Oslos største økologiske melkeprodusent. I tillegg driver vi et besøkssenter hvor du kan møte og lære om de norske husdyrrasene. Bygdø Kongsgård omfatter 2000 dekar, med 740 dekar dyrket mark. Vi tar imot skoleklasser, barnehager og grupper. Gjennom høst og vårsesongen har vi gratis lørdagsåpent for alle interesserte. Åpningstider 11.00 – 16.30. Vi har to store publikumsarrangementer i året: Kuslippdagen den første søndagen i mai og Familiedagen den tredje søndagen i september.

• Økouka, avholdes i uke 39. Familiedagen på Bygdø Kongsgård søndag 20/9 er en feiring av norsk økologisk mat og vil vise mangfoldet av landbruks og matproduksjonen i Norge. Økouka er et initiativ fra 12 aktører og organisasjoner som samarbeider med økologisk og biodynamisk produksjon og forbruk, mot bønder, forbrukere og storhusholdninger.

• Norsk Bufe arrangerer, i samarbeid med Bygdø Kongsgård, denne utstillingen av gamle norske ku-raser. Norsk Bufe er en paraplyorganisasjon for de forskjellige raselagene. Alle de norske landrasene er utrydningstruet og vi arbeider for å øke antallet av disse dyra slik at genene sikres for framtiden.

• Billettpriser: Voksen kr 70 – Barn kr 30

Utstillingsbrosjyre finner du her!

 

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord