INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2015

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter, Om Landslaget

Landslaget for TelemarkfeLandslaget for Telemarkfe inviterer til årsmøtet 24.-25.oktober.


Årsmøtet blir på Herefoss Prestegård, som ikke lenger er noen prestegård, men er gjort om til et hyggelig sted for møter og overnatting. Herefoss ligger ved riksvei 41 rett vest for Arendal. (Se prestegardengjesterom.com).

Fremmøte kl 12 lørdag 24/10. Vi starter med lunsj.
Årsmøtet starter kl 13.00
Dagsorden
Årsmøtesaker:
Sak 1. Styrets årsberetning
Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning.
Sak 3. Budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent.
Sak 4. Innkomne saker fra medlemmene og styret.
Sak 5. Valg av leder.
Sak 6. Valg av to styremedlemmer.
Sak 7. Valg av varamedlemmer.
Sak 8. Valg av to revisorer.
Sak 9. Valg av valgnemd. Hvert medlem velges for tre år,
og den med lengst ansiennitet er leder for nemda.
Sak 10. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor.

Premiering av beste telemarkskyr på kvelden etter årsmøtet. Torkjell Kolbjørnsgard er ansvarlig for dette.

Program for søndag:
Det blir gårdsbesøk med lunsj hos Torfinn Knutsen på søndag. Han har en flott telemarkfe-beesetning som er verdt å se.

Priser for fullpensjon: kr 1025 fra lunsj lørdag til lunsj søndag. Enkeltrom kr 1100. (NB: det er få enkeltrom).
Påmelding til sekretæren innen søndag 18.oktober.
post@telemarkfe.no eller tlf: 97194408 eller ring Hilde på tlf: 97982727

Vi ønsker alle medlemmer og interesserte velkommen til et hyggelig årsmøte og en helg med mye sosialt og faglig inspirasjon!

For styret.
Hilde Riis

Årsberetning for Landslaget for Telemarkfe 2015

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord