Styret 2015-2016

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter, Om Landslaget

Landslaget for Telemarkfe

Her finner du det nye styret etter årsmøtet 2015.

Leder: Hilde Riis
hil-riis@online.no

Nestleder: Gunnar Haugo
ghaugo@telefiber.no

Kasserer: Kjell Trandokken
kjell@slidre-regnskap.no

Styremedlem: Erik Fleischer
erfleisc@online.no

Styremedlem: Hellek E. Berge

Varamedlemmer: Roy Leirvik
roy.leirvik@gmail.com

Varamedlemmer:Gina Rui Oxum
ginaoxum@hotmail.no

Sekretær: Dyrsku’n Arrangement AS v/Lone H. Kultan
lone@dyrskun.no

Spor fra din side.