Årsmøtet 2016

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Landslaget for Telemarkfe

INVITASJON TIL ÅRSMØTE MED JUBILEUMSMIDDAG 29/10-2016

Landslaget for Telemarkfe inviterer til årsmøtet 29-30.oktober på Lien Fjellgård, Svartdal i Seljord kommune (www.lien-fjellgard.no ).
Fremmøte kl 12 lørdag 29/10. Vi starter med lunsj.

Kl. 13.00 Foredrag
Foredrag av Anna Rehnberg fra Norsk genressurssenter:
Utfordringer og råd når det gjelder avlsarbeid på telemarkfe.

Årsmøtet starter kl 14.00

Årsmøtesaker:
Sak 1. Styrets årsberetning
Sak 2. Regnskap og revisjonsberetning.
Sak 3. Budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent.
Sak 4. Innkomne saker fra medlemmene og styret.
Sak 5. Valg av leder.
Sak 6. Valg av to styremedlemmer.
Sak 7. Valg av varamedlemmer.
Sak 8. Valg av revisor.
Sak 9. Valg av valgnemd. Hvert medlem velges for tre år,
og den med lengst ansiennitet er leder for nemda.
Sak 10. Fastsettelse av eventuelle godtgjørelser til styret og revisor.

Landslaget er 95 år i år og rasen vår er 160 år så det er all grunn til å feire. Det blir derfor festmiddag etter årsmøtet.
Vi planlegger 1-2 gårdsbesøk på søndag.

Priser for deltakelse på årsmøtet på Lien Fjellgard (alle priser pr. person):

Overnatting med fullpensjon inkl. lunsj, møte, 3-retters festmiddag og frokost søndag kr. 1700,- (+ kr. 150,- tillegg for enkeltrom).

Dagpakke med lunsj, uten festmiddag kr. 475,-

Dagpakke med lunsj og festmiddag kr 1075,-

Påmelding til sekretæren innen mandag 17.oktober.
post@telemarkfe.no eller tlf: 97194408 eller Hilde på tlf: 97982727

Vi ønsker alle medlemmer og interesserte velkommen til et hyggelig årsmøte og en helg med mye sosialt og faglig inspirasjon!

For styret.
Hilde Riis

Årsmøteinnkalling, utskriftsvennlig: velkommen-til-arsmote-2016

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord