Velkommen til Dyrsku´n!

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

BLI MED PÅ DYRSKUN 9.-11. SEPTEMBER!

UTSTILLING OG PARADE
Utstilling med bedømming foregår som vanlig på formiddagen.
De som stiller med kyr får også gratis inngang samt transportstøtte. Det utbetales kr. 1500,- pr. utstiller i en radius på 150 km rundt Dyrskuplassen. Utover det, dekkes kr. 5,- pr. km.

Påmelding til utstillinga innen 21.august til Njål Vestøl, mobil 91376415, e-post: njal.vestol@tine.no. Både mjølkekyr og ammekyr av de gamle rasene kan være med.
Sølvskje til 1. og 2.premie. Alle utstillere får diplom og Dyrsku-krus.
Husk at dyra må ha merke i begge ørene!
Alle som stiller med dyr vil også få en vakker jubileumsklave! Laget av smed Øyvind Klausen i Fyresdal.
Det er 150 års jubileum på Dyrskun i høst. Det betyr en spektakulær åpningsseremoni der paraden med telemarkskyr skal være et av høydepunktene. Paraden markerer starten på åpningsseremonien og skal foregå kl 19.30 fredag 9.september. Kronprinsparet skal være tilstede!

Vi har som mål å få med 25-30 telemarkskuer. Det skal kun være telemarkfe i paraden! Så langt mangler vi fortsatt en del dyr for å klare dette målet. Vi oppfordrer derfor flere til å melde seg på. Dersom du ikke har mulighet til å komme med egne dyr så trenger vi også mannskaper til å være med å leie. Vi ønsker at det skal være to personer pr dyr i år på grunn av sikkerheten. De som blir med og leier får gratis inngangsbillett!
Det vil bli lagt til rette for at dyra kan være over til neste dag hvis ønskelig.
NB: Vi oppfordrer flest mulig til å kjøre de kuene som skal delta i paraden sjøl i hestehenger el.l. Dette fordi dyrebilene da slipper å vente på de dyra som skal bli utover kvelden. Har du ikke mulighet til å kjøre selv så ta likevel kontakt så finner vi en løsning.

MATTELTET
Vi stiller med stor stand i matteltet også i år og trenger derfor så mye produkter som mulig. Både kjøtt og mjølkeprodukter.
Siden tilgangen på produkter er begrenset vil vi gjerne også ha med produkter der det er mindre enn 50% råvare fra telemarkfe. Det vil si at du er velkommen med dine produkter selv om de ikke kan merkes med det nye merket (se egen informasjon).
Dersom du har produkter å bidra med ta kontakt med Hilde: på hil-riis@online.no / post@telemarkfe.no eller mobil 97982727. Det er viktig at vi får til et mangfold på denne standen!

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord