SEMINAR – VÅRE LANDRASER AV STORFE

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Foto: Axel Horn

En flokk Telemarksfe tar seg en hvil på beitet.
Foto: Axel Horn

 

INVITASJON TIL
SEMINAR FOR DE NORSKE LANDRASENE AV STORFE

På Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker, 3.-4.mars 2017

TEMA: HVORDAN FÅ BEDRE ØKONOMI VED HOLD AV DE GAMLE RASENE

Råvarekvalitet, produkter, produktutvikling, merking mm

Norsk-Bufe-LR (2)
PROGRAM:

Fredag 3.mars:
11.00 Velkommen v/Hilde Riis leder i Norsk Bufe
11.10 Matmerk v/Nina W. Hegdahl. Kan noen av de merkene som Matmerk forvalter være aktuelle for produkter fra de norske landrasene?
11.45 Hva skjer med Urfe v/Ola Langleite 12.00 LUNSJ
13.00 Siste nytt fra mjølkeprosjektet. Hvilke egenskaper har egentlig mjølka fra de gamle norske rasene? v/Ragnhild Aaboe Inglingstad, NMBU
13.40 Sammenhenger mellom beite, konserverte grovfôrtyper, kraftfôr og produktkvalitet, v/Hanne Sickel, Nibio
14.20 Siste nytt fra Norsk genressurssenteret. Hvordan er situasjonen for rasene våre i år? Bruk av seminokser og gårdsokser. Fordeler og ulemper v/Anna Rehnberg
15.05 Pause m/kaffe
15.20 Guldkolla-prosjektet v/Gunhild Dangstorp.
Antall avlskyr av Østlandsk rødkolle har økt fra 129 til 306 i perioden 2011-2015. Hovedsakelig som følge av dette prosjektet. Hva kan de andre raselagene lære av dette?
15.50 Ingve B. Berntsen – Årets unge bonde i 2016, forteller om sin satsing på Vestlandsk Fjordfe. Han bygger nå nytt fjøs til 80 mordyr og ønsker å bytte ut hereford og satse kun på fjordfe.
16.30 Egen omsetning av kjøtt fra flere landraser v/Arne Smøttebråten, Hemsedal
16.50 Bruk av heimseter og langseter med telemarksku. Ysteri på hjul. v/Kjell Trandokken, Valdres
17.10 Oppbygging og drift av ysteri. Erfaringer fra Bondens marked og andre markedskanaler v/Jarle Rueslåtten, Rueslåtten ysteri, Hallingdal.
17.30 Orientering fra hotelleier Olav Lie Nilsen, om hans satsing på å bli best på lokalmat. Omvisning i svømmehallen som han har bygd om til ysteri! Vi får smake på ostene hans.
19.00 Middag

Østlandsk rødkolle på Bogstad gård. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Østlandsk rødkolle på Bogstad gård.
Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Lørdag 4.mars:

08.00 Frokost
09.00 Orientering om reglene for kjøp/leie av mjølkekvote og hvordan søke foredlingskvote. Hvordan skal vi forholde oss til det nye kravet om avdrått pr ku? v/Bob Gottschal, Fylkesmannen i Telemark.
09.30 Vi ser og smaker på produkter som deltakerne har med!
Vi ber alle som har produkter, selv om det bare er test-produksjon på kjøkkenbenken, om å ta med så kan vi gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og bidra til inspirasjon. Vurdering av merking og emballasje.
10.30 Vi reiser på befaring til gården til hotelleier Olav Lie Nilsen. 13.00 Lunsj
14.00 Årsmøte i Norsk Bufe starter

Påmelding innen 18.februar til Ingvild: tlf: 90852813, ioldre@yahoo.no eller

Hilde: tlf: 97982727, hilderiis59@outlook.com

Pris pr person i dobbeltrom kr 1000,- Tillegg for enkeltrom kr 145.
Dagpakke fredag inklusiv lunsj og middag kr 895,-. Betaling skjer direkte til hotellet!

VELKOMMEN
Hilsen
Arbeidsutvalget i Norsk Bufe
i samarbeid med Landslaget for Telemarkfe

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord