INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK BUFE

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Norsk-Bufe-LR (2)

4.MARS 2017
Årsmøtet blir holdt på Thorbjørnsrud Hotell på Jevnaker, etter endt seminar om våre norske landraser av storfe som avholdes samme sted 3-4. mars.


Det blir servert lunsj kl.13.00. Møtet begynner kl. 14.00.
Påmelding til Ingvild Oldre Heggom (tlf: 908 52 813) fortløpende.

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Valg av ordfører og referent.
3. Valg av to stykker til å underskrive årsmøteprotokollen.
4. Årsmelding.
5. Regnskap.
6. Budsjett og kontingent.
7. Arbeidsplan.
8. Valg.
9. Innkomne saker: – Innspill til jordbruksforhandlingene
Gjennomgang av veiledende livdyrpriser
Sikring av raselagenes navn.
Fellesblad
Søknad om tilskudd av drift av Kuboden

Vel møtt!

Mvh Ingvild Oldre Heggom, for Norsk Bufe.

Spor fra din side.

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord