Årsmøte 28.-29. oktober 2017

Skrevet av Landslaget for Telemarkfe . Publisert i Nyheter

Foto: Hellek Berge

Landslaget for Telemarkfe inviterer til årsmøte 28-29.oktober på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker (www.thorbjornrudhotell.no)

Frammøte kl. 12.00 laurdag 28/10. Det vert fyrst lunsj. Årsmøtet tek til kl. 13.00

Årsmøtesaker:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Val av ordstyrar
Sak 3. Val av referent og to til å skrive under protokollen
Sak 4. Styrets årsberetning
Sak 5. Regnskap og revisjonsberetning
Sak 6. Budsjett, med mogleg endring av medlemskontingent
Sak 7. Innkomne saker frå medlemmane og styret
Sak 8. Val av leiar
Sak 9. Val av to styremedlemmer
Sak 10. Val av varamedlemmer
Sak 11. Val av revisor
Sak 12. Val av valnemnd. Kvart medlem blir vald for tre år, og den med lengst ansiennitet er leiar for nemnda
Sak 13. Fastsetje godtgjersle  til styret og revisor

Vi planlegg 1-2 gardsbesøk på sundag.

Pris: Overnatting med lunsj, middag og frukost kr. 1350,- pr. person i dobbeltrom

Tillegg for enkeltrom kr 145,-. Dagpakke kr 895,-

NB: Alle må betale for seg sjølv før avreise!

 

Påmelding til sekretæren innan 15. oktober.
post@telemarkfe.no eller tlf.: 97194408 eller ring Hilde på tlf.: 97982727

 

Vi ynskjer alle medlemmar og interesserte velkommen til eit hyggeleg årsmøte og ei helg med mykje sosial og fagleg inspirasjon!

Styret

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord