Stambokføring

For at oksen skal få eget nummer i husdyrkontrollens stamtavler, må han stambokføres. Telemarksfe har en egen nummerserie for dette.

Nibio stambokfører telemarksfe og tjenesten er gratis.

De trenger følgende opplysninger:

  • Ditt produsent nummer og navn
  • Oksens opprinnelsesnummer
  • Oksens fødselsdato

Eventuelt også:

  • Oksens mor
  • Oksens far
  • Oksens morfar

Det er viktig å stambokføre oksen slik at avkom får registrert far kuregisteret. Hvis oksen ikke er stambokført blir avkom registrert med ukjent far.

Opplysningene sendes til Nina Sæther ved Norsk genressurssenter: nina.sather@nibio.no. Du kan også sende informasjon til avlsutvalget så kan vi hjelpe deg: lina.aasan@outlook.com

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord