Når truet villdyr tar kritisk utryddingstrua husdyr, hva kan man mene om det?

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Denne Østlandske rødkollekalven ble offer for en ulv på Løten.  Foto: Espen Mørch-Andersen

Denne Østlandske rødkollekalven ble offer for en ulv på Løten.
Foto: Espen Mørch-Andersen

Rovdyrdebatten raser hver høst i slutten av beitesesongen. Man kan mene mangt om både rovdyr og beitehold, men uansett hva man synes er det som regel tragiske historier i bunnen av dette. Bonden føler seg maktesløs og dyrevernerne nok likeså. Rovdyrforlik, rovdyrsoner, prefererte beitelandskap, det er mange politiskladde ord, og det er vanskelig å ikke være partisk.

Sponsor:

Sponsor:

Sponsor:

Sponsor:

© 2008- Landslaget for telemarkfe | Utviklet med WordPress av tMedia | Logg inn
E-post: post@telemarkfe.no | Tlf: 97982727 | Orgnr: 969565889
Post: Landslaget for telemarkfe, V/Dyrsku’n Arrangement AS, Nordbygdivegen 60, 3040 Seljord