Velkommen

Velkommen til Landslaget for Telemarkfe sine nettsider.

På disse sidene kan du lære om den norske kurasen telemarkfeet og lese om Landslaget og vårt arbeid for å bevare denne rasen.


Om Landslaget

Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for telemarkfe i Norge. Laget organiserer semin, stambokføring og praktisk avlsarbeid for rasen.

Verdens beste Telemarksku!

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter, Næringsliv

Foto: J. L. Gjerstad

Torfinn Knutsen (med en annen god raserepresentant) fra en av gangene han ar stilt på Dyrsku´n.
Foto: J. L. Gjerstad

Landslaget for Telemarkfe kåret beste melkeku av rasen igjen. Denne gangen gikk den gjeve tittelen til 253 Tvist hos Torfinn Knutsen i Birkeland. Vi gratulerer!

MØTE MED LANDBRUKSMINISTEREN

Skrevet av Jonas Løvaas Gjerstad . Publisert i Nyheter

Hide Riis, Erik Skretteberg, Silvy Listhaug og Anne R. K. Saglien.

Hide Riis, Erik Skretteberg, Silvy Listhaug og Anne R. K. Saglien.

Under Dyrskun i Seljord i høst ble landbruksminister Sylvi Listhaug intervjuet av NRK Telemark sammen med Aslak Snarteland. Temaet var den kritiske situasjonen for Telemarkskua.