Velkommen til 

Landslaget for Telemarkfe

Telemarksfeet - ein sjeldan skatt

Avsmål

Overordna avlsmål

Telemarkfe skal vere snille, friske, livskraftige og produktive dyr med godt lynne og alle rasekarakteristiske trekk i behald.

Avlsarbeidet på Telemarkfe skal vere etisk forsvarleg og berekraftig. Det er eit mål å få den gjennomsnittlege innavlsgraden i rasen under 10%.

Les mer ...

Avlsplan

Hovedmålet med avlsarbeidet for Telemarkfe er å bevare snille, friske, livskraftige og produktive dyr med alle karakteristiske trekk i behold.

Avlsarbeidet skal bremse innavlsutviklingen og unngå genetiske defekter. Det skal drives etisk forsvarlig og bærekraftig avl som sikrer minst mulig innavl i fremtiden. 

Les mer ...

Rasestandard

KROPP OG BEIN

Telemarkfeet skal vere ein typisk mjølkerase. Dei skal ikkje ha grov beinbygning eller vere for muskelsette. Dei bør ikkje ha ei levande vekt over 500 kg. Kroppen skal vere langstrakt og smekker med ein lang og smekker hals. Hovudet velforma og oppvakt. 

 

Klikk på bildet for mer utfyllende informasjon.

Seminokser & sædbestilling

Følg denne linken for liste over seminokser som finnes på lager: Seminokseliste

Alle oksene er ikke tilgjengelige for vanlig bestilling siden det er få doser igjen, se de med kode 1. Men det finnes flere telemarksokser som er tilgjengelige for bestilling enn hva som foreløpig er presentert i Geno sin oksekatalog. Geno jobber med å få publisert alle tilgjengelige okser i nettkatalogen sin innen snar fremtid.

Les mer ...

Stambokføring

For at oksen skal få eget nummer i husdyrkontrollens stamtavler, må han stambokføres. Telemarkfe har en egen nummerserie for dette.

Norsk genressurssenter stambokfører telemarkfe og tjenesten er gratis.

Les mer ...

Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017

Telemarkskyri

Oksebok

Årsmøtereferat 2018

Nyheter

Om oss

Om oss (mal)

Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for Telemarkfe i Norge. Laget har til formål å øke antall telemarkfe, ta vare på og utvikle rasen videre i samsvar med de til enhver tid gjeldende avlsmål.

Alle som har telemarkfe, eller som ønsker å støtte bevaringsarbeidet, kan bli medlemmer av laget.

Laget arrangerer også seminar og fagturer for å skape et godt miljø blant medlemmene.

Lovar for Landslaget for Telemarksfe

Les mer ...

Tillitsvalgte

Hilde Riis

Leder

Hellek M. Berge

Nestleder

Lina Aasan

Styremedlem/ Avlsutvalget (leder)

Turid Opsund

Styremedlem/ Avlsutvalget

Tor Isak Oxum

Styremedlem

Gunnar Haugo

Varamedlem/ Avlsutvalget

Svein Erik Sletta

Varamedlem

Dyrsku’n Arrangement AS

Sekretær

Kjell Trandokken

Kasserer

Arne Smøttebråten

Livdyrformidler

Hilda Vaa

Valgnemd (leder)

Gina Rui Oxum

Valgnemd

Erik Fleischer

Valgnemd

Torkjell Kolbjørnsgard

Salgsansvarlig

Nettbutikk

Kontakt oss

979 82 727
Nordbygdivegen 60, 3840 SELJORD
969565889

Sponsorer og samarbeidspartnere

Dyrsku’n Arrangement AS
Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Geno
Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Tine
Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Norsk genressurssenter
Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Urfe AS
Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Telemark landbruksellskap
Telemark landbruksellskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Telemark landbruksellskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Fylkesmannen i telemark
Fylkesmannen i telemark

Fylkesmannen i telemark

Eckbos legate
Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Kunstner Jonny Andvik
Kunstner Jonny Andvik

Kunstner Jonny Andvik

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.