Velkommen til 

Landslaget for Telemarkfe

Avlsmål og rasestandard

Avlsplan

Her er overordnet avlsplan. Ta kontakt med avlsutvalget for å få gratis avlsplan til deres besetning. 

Oksebok

Telemarkskyri

Trykk på ikonet for å se gjeldende utgave. For eldre utgaver, trykk les mer.

Les mer ...

Nasjonal strategi for bevaring av gener

Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2021

Lovar for Landslaget for Telemarkfe

Les mer ...

Livdyrprisar

Rettleiande livdyrprisar

Les mer ...

Årsmøtereferat 2022

Seminokser på sædruta 2022-2023

Rapport Krafttak

Nyheter

Om oss

Om oss (mal)

Øvre Telemark er kjent for sin fargerike og formrike folkekunst, dette kjem tydeleg til utrykk i rosemålinga. Det har til og med blitt hevda at telemarkingane er litt jålete, dei likar å omgje seg med det som er vakkert. Ja, så forfengelege er dette folkeferdet at dei til og med har rosemåla kyr – telemarkfeet! 

Telemarkfeet er så mykje meir enn berre ei ku. Ho er vandrande og rautande kulturhistorie, ho er Telemark i essens. Ho er vakker, rosemåla, sta og med mykje personlegdom, akkurat som telemarkingar flest. Ho er ulausleg knytt til Telemarks stolte bondekultur, og byggjer ei bru til fortida, til dei som har rydda og slite på mang ein gard gjennom århundrer. Men ei ku gjer seg dårleg på museum, skal denne stolte ferasen gå nye århundrer i møte må ho takast i bruk! Og sjølv om ho veks noko seinare og mjølkar litt mindre enn moderne ferasar, har ho sine fortrinn. Ho er ein ekspert på å nytte ulendt utmarksbeite, ho er nøysam og forvandlar grønt gras til den friskaste kvite mjølk ein kan tenke seg. Og kjøtet – det er i verdsklasse! Ja, i våre dagar blir kjøt frå ei gamal, utrangera mjølkeku av gamal rase rekna for å vere det beste av det beste. Det ho manglar på kvantitet, tek ho att på kvalitet. I tillegg er ho sjølvsagt det vakraste som finst på fire bein.

Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for telemarkfe i Noreg. Laget har som mål å auke talet på telemarkfe, ta vare på og utvikle rasen vidare i tråd med dei til ei kvar tid gjeldande avlsmål. Alle som har telemarkfe, eller som ynskjer å støtte bevaringsarbeidet, kan bli medlemmer av laget. 

Bli medlem

Lovar for Landslaget for Telemarkfe

Les mer ...

Nettbutikk

Kontakt oss

916 19 850463 52 761
Nordbygdivegen 60, 3840 SELJORD
Orgnr 969 565 889

Sponsorer og samarbeidspartnere

Dyrsku’n Arrangement AS
Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Geno
Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Tine
Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Norsk genressurssenter
Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Urfe AS
Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Telemark Landbruksselskap
Telemark Landbruksselskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Telemark Landbruksselskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Eckbos legate
Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Kunstner Jonny Andvik
Kunstner Jonny Andvik

Kunstner Jonny Andvik

Seljord Veterinærkontor
Seljord Veterinærkontor

Seljord Veterinærkontor opna i 1990 og driv veterinærverksemd i Vest-Telemark og Hjartdal kommune med kontor i Fyresdal og Rauland, samt hovudkontoret i Seljord  

Seljord Veterinærkontor

Seljord Veterinærkontor opna i 1990 og driv veterinærverksemd i Vest-Telemark og Hjartdal kommune med kontor i Fyresdal og Rauland, samt hovudkontoret i Seljord  

Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies